Przewodnik po czyszczeniu narzędzi chirurgicznych

Etap czyszczenia w procesie sterylizacji

Czyszczenie narzędzi w gabinecie stomatologicznym

W 1860 roku Joseph Lister wprowadził kluczowe ulepszenia w czyszczeniu narzędzi medycznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji: od tego czasu techniki te znacznie się rozwinęły.

Na narzędziach stomatologicznych gromadzą się różne pozostałości: mogą być nieorganiczne, takie jak resztki cementu, kompozytu lub jony obecne w samej wodzie, lub organiczne (zwane również obciążeniem biologicznym) składające się z tkanki pacjenta, krwi lub śliny. Usunięcie takich zanieczyszczeń przed sterylizacją jest obowiązkowe, ponieważ pozostałości zabrudzeń mogą sprawić, że proces sterylizacji będzie nieskuteczny. W przypadku obecności znacznego obciążenia biologicznego siła pary może nie być wystarczająca, aby dotrzeć do najgłębszych części, a w związku z tym sterylizacja może być niekompletna.

Czyszczenie jest bez wątpienia kluczowym momentem w procesie sterylizacji, dlatego należy się na nim dokładnie skupić.

Przed czyszczeniem: usuwanie i dekontaminacja

Pierwszym krokiem w procesie czyszczenia jest przeniesienie narzędzi do sterylizatorni i umieszczenie ich w zamkniętych pojemnikach, aby uniknąć wypadków. Procedura ta musi być przeprowadzana w możliwie najbezpieczniejszy sposób, zawsze przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Zastosowanie zamkniętych pojemników lub skrzynek ma kilka zalet: pozwala na przeprowadzenie procesu w jednym kroku, chroniąc narzędzia oraz ułatwiając organizację, przechowywanie i inwentaryzację.

Jeśli nie chcesz od razu czyścić narzędzi, zaleca się namoczenie ich w detergencie enzymatycznym, aby uniknąć ewentualnego zeschnięcia zabrudzeń, co utrudniłoby późniejsze czyszczenie. Ciecz, w której zostaną zanurzone, musi być letnia, ponieważ jeśli jest zbyt gorąca, białka materii organicznej mogą koagulować, utrudniając czyszczenie.

Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia procesu czyszczenia narzędzi:

 • Ręczny
 • Mechaniczny, przy użyciu zbiorników ultradźwiękowych lub termodezynfektorów

Czyszczenie ręczne

Jest to najmniej zalecana metoda, ponieważ jest niebezpieczna dla personelu, czasochłonna, opiera się na subiektywnej ocenie przeprowadzającej je osoby, a jego wynik nie może być potwierdzony z całą pewnością, nie wspominając już o standaryzacji. Powinno być przeznaczone tylko dla narzędzi, które nie mogą być czyszczone za pomocą ultradźwięków lub termodezynfektorów.

Większość przypadkowych urazów spowodowanych narzędziami nie występuje podczas pracy z pacjentami, lecz w trakcie postępowania z samymi narzędziami. Brak koncentracji, oprócz dużego obciążenia pracą, a także zanieczyszczenie aerozolami sprawiają, że procedura ta jest stałym źródłem wypadków.

Kolejną wadą jest koszt czasu pracy personelu, a także koszty środowiskowe ze względu na wyższe zużycie wody.

Czyszczenie ręczne powinno odbywać się poprzez trzymanie narzędzi pod wodą, aby uniknąć jej rozpryskiwania. Narzędzia (jeśli producent tak określił) muszą być zawsze otwierane i demontowane w celu wyczyszczenia za pomocą specjalnej szczotki.

Ostre narzędzia muszą być czyszczone oddzielnie, aby uniknąć wypadków. Po dokładnym wyczyszczeniu wszystkich narzędzi należy je dokładnie opłukać, najpierw pod bieżącą wodą, a następnie wodą destylowaną (zapobiegnie to osadzaniu się soli na narzędziach, co pozwoli uniknąć ich zniszczenia w długim okresie).

Po sprawdzeniu każdego narzędzia w celu upewnienia się, że nie pozostały żadne resztki materii organicznej, można przejść do etapu suszenia.

Suszenie jest bardzo ważnym etapem i polega na usunięciu resztek wilgoci z narzędzi, aby zapobiec osadzaniu się soli mineralnych, który utrudnia proces sterylizacji. Autoklawy są zaprogramowane tak, aby odparować taką samą ilość wody wprowadzonej do komory: dlatego zbyt duża ilość wody na narzędziach doprowadziłaby do osadzania się wilgoci lub powstawania plam na workach, co wymagałoby powtórzenia procesu. Zgodnie z częściami 8 i 20 normy UNE-EN ISO 285, waga opakowania po sterylizacji nie może przekraczać wagi początkowej o więcej niż 1%.

Po zakończeniu suszenia można przeprowadzić konserwację i smarowanie narzędzi, które tego wymagają, aby zapobiec korozji i pogorszeniu jakości.

Czyszczenie mechaniczne

Jeśli chcesz, aby czyszczenie było jeszcze bezpieczniejsze i dokładniejsze, powinieneś polegać na zautomatyzowanych procedurach. Czyszczenie mechaniczne ma wiele zalet:

 • Zmniejszone ryzyko przypadkowych obrażeń;
 • Zmniejszone ryzyko skażenia środowiska przez aerozole i rozpryski;
 • Powtarzalność i identyfikowalność;
 • Skrócenie czasu pracy personelu;
 • Oszczędność wody;
 • Zwiększona wydajność czyszczenia;
 • Zwiększona produktywność;

Zbiornik ultradźwiękowy jest najpopularniejszą metodą automatycznego czyszczenia w stomatologii. Krótki czas między wizytami kolejnych pacjentów nie pozwala na 100-procentowe skuteczne czyszczenie ręczne. Ponadto istnieje wiele zakamarków, które są całkowicie niedostępne dla szczotek. Ultradźwięki mają tę zaletę, że działają na całej powierzchni narzędzia, zapewniając jedną z najskuteczniejszych ze wszystkich dostępnych metod czyszczenia.

Technologia ta opiera się na generowaniu ultradźwięków, rozchodzących się w postaci fal w cieczy znajdującej się w zbiorniku. Fale te powodują zmianę ciśnienia, co z kolei powoduje powstawanie mikropęcherzyków (kawitacja). Te z kolei, implodując, generują energię zdolną do usuwania zabrudzeń z narzędzi.

Istnieje wiele badań naukowych analizujących czystość pilników endodontycznych (należy pamiętać, że są to narzędzia, które usuwają dużą ilość pozostałości oraz tkanki zęba i miazgi pacjenta). Czyszczenie ultradźwiękowe i termodezynfekcja są zdecydowanie najskuteczniejszymi metodami pod względem jakości.

Zalecenia:

 • Dodaj płyn, przestrzegając zaleceń producenta dotyczących dawkowania i temperatury.
 • W celu zapewnienia lepszej wydajności urządzenia ważne jest, aby nie umieszczać w nim zbyt wielu narzędzi; należy przy tym upewnić się, że są one zawsze całkowicie zanurzone.
 • Umieść narzędzia bezpośrednio w koszu (nigdy w bezpośrednim kontakcie ze zbiornikiem) lub pośrednio, umieszczając je w dostarczonych szklanych pojemnikach.
 • Nie należy umieszczać narzędzi zawierających silikony lub tworzywa sztuczne, a zwłaszcza zabrudzonych tymi substancjami, ponieważ materiały te pochłaniają wibracje i uniemożliwiają prawidłowe czyszczenie pozostałych narzędzi: narzędzia z włókna szklanego, obrotowe i frezy diamentowe również mogą zostać uszkodzone.

Termodezynfekcja

Wielu autorów zgadza się, że termodezynfekcja powinna być priorytetową metodą czyszczenia.

Ograniczona obsługa narzędzi sprawia, że jest to najbezpieczniejsza i najbardziej wydajna metoda czyszczenia, ponieważ pozwala ona uniknąć wypadków i zanieczyszczenia aerozolami, jednocześnie oszczędzając personelowi wiele godzin pracy. Jest to znormalizowana, powtarzalna i identyfikowalna metoda.

Zasady termodezynfekcji reguluje norma ISO 1588315. Jest to proces jednorodny na wszystkich etapach, a w związku z tym wszystkie parametry (czas, stężenie, temperatura) mogą być kontrolowane. Czas trwania tych programów opiera się na teorii opublikowanej w 1959 r. przez inżyniera firmy Henkel, Herberta Sinnera, autora słynnego Koła Sinnera. Opiera się na działaniu czterech czynników czyszczenia, które połączone w wykres kołowy umożliwiają skuteczne czyszczenie materiałów. Czynniki te to temperatura, czas, czyszczenie mechaniczne i środki chemiczne. Wszystkie te czynniki są obecne w rozpuszczalniku, którym w naszym przypadku jest woda. Koło nie jest statyczne. Na przykład, przy krótszym czasie, będziemy musieli go zrekompensować poprzez zwiększenie niektórych innych parametrów, takich jak stężenie; jeśli produkt ma wyższą temperaturę, czas działania środka dezynfekującego będzie krótszy. (rys. 1).

Risorsa 6PL

Po użyciu narzędzia muszą zostać poddane działaniu mechanicznemu i/lub ręcznemu, a następnie umieszczone w termodezynfektorze. Jeśli nie wymagają natychmiastowego czyszczenia, można je namoczyć, przy czym należy unikać stosowania środków pieniących. W przypadku ich użycia będzie należało je bardzo dokładnie spłukać, ponieważ w przeciwnym razie termodezynfekcja nie będzie w pełni skuteczna (nadmiar piany zmniejsza ciśnienie płukania i pogarsza wynik czyszczenia).

Umieszczanie narzędzi w termodezynfektorze nie jest procesem w 100 procentach automatycznym i musi być wykonywany przez wykwalifikowany personel. Przede wszystkim konieczne jest rozmontowanie narzędzi i ich otwarcie. Dlatego też dysze należy umieszczać w taki sposób, aby ich wylot nie był zablokowany, unikając nakładania się ich na siebie. Z tego powodu nie należy przeciążać urządzenia.

Zasady termodezynfekcji reguluje norma A0 (EN ISO 15883-1, Suplement A). Wartość ta wyraża zależność temperatury od czasu w oparciu o obciążenie bakteryjne. Im wyższa temperatura, tym krótszy czas będzie wymagany. Do czyszczenia narzędzi stomatologicznych wymagana jest wartość A0 3000.

Etapy termodezynfekcji

Termodezynfektory wykonują czyszczenie w różnych etapach, które można dostosowywać i modyfikować. Istnieje możliwość ustawienia różnych programów w zależności od typu czyszczonego urządzenia.

Mycie wstępne: zimną wodą w celu usunięcia pozostałości organicznych. Aby usunąć substancje organiczne, należy pobrać próbkę w temperaturze poniżej 40°C.

Czyszczenie: zwykle przeprowadzane w temperaturze od 40°C do 65°C przy użyciu odpowiedniego detergentu w zależności od rodzaju wody. Jeśli woda zawiera duże ilości chlorków, a zatem jej wskaźnik korozyjności jest wyższy, zaleca się zneutralizowanie jej kwasowości za pomocą alkalizatorów lub wody dejonizowanej.

Płukanie: odsoloną wodą o temperaturze od 80°C do 90°C; czas trwania powinien się różnić w zależności od wartości A0.

Suszenie: W momencie ekstrakcji materiał musi być idealnie suchy oraz gotowy do pakowania i zgrzewania.

 

Zalecenia:

 • Zastosowanie perforowanych pojemników zwiększa wydajność: po zakończeniu każdego zabiegu wystarczy zamknąć pojemnik i włożyć go do urządzenia.
 • Jeśli narzędzia nie wymagają natychmiastowego czyszczenia, można je namoczyć, przy czym należy unikać stosowania środków pieniących. W przypadku ich użycia będzie należało je bardzo dokładnie spłukać, ponieważ w przeciwnym razie termodezynfekcja nie będzie w pełni skuteczna (nadmiar piany zmniejsza ciśnienie płukania i pogarsza wynik czyszczenia).
 • Do czyszczenia określonych części, takich jak rotory lub ssaki przy fotelu stomatologicznym, należy stosować odpowiednie akcesoria (dedykowane wtryskiwacze).
 • Po zakończeniu procesu czyszczenia ważne jest, aby nie pozostawiać materiału wewnątrz zbyt długo (na przykład na noc), ponieważ może to sprzyjać procesowi korozji. W przypadku braku czasu na natychmiastowe zapakowanie zaleca się pozostawienie otwartych drzwi termodezynfektora, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
 • Umieszczając materiał należy unikać nakładania się go na siebie, ponieważ czyszczenie jest zapewniane poprzez działanie dysz.
 • Jeśli czyszczony materiał jest bardzo zabrudzony, zaleca się stosowanie intensywnych programów czyszczenia.
 • Podczas czyszczenia pojemników zawierających niewielkie narzędzia, np. w implantologii lub endodoncji, zaleca się wyjęcie wszystkich frezarek lub pilników z pojemnika i umieszczenie ich w perforowanym pudełku i wyczyścić pudełko oddzielnie. Dzięki temu czyszczenie pilników i frezarek będzie dokładniejsze.

Czyszczenie narzędzi obrotowych

Ssanie i bezpośredni kontakt z płynami pacjenta powodują zanieczyszczenie wirników: osadzają się na nich pozostałości tkanek, krew, ślina i mikroorganizmy pacjenta.

Wirniki według klasyfikacji Spauldinga stanowią materiał krytyczny, dlatego należy je poddawać dokładnemu czyszczeniu, kondycjonowaniu i sterylizacji.

Pojawiły się kontrowersje dotyczące smarowania narzędzi. Producenci zalecają smarowanie przed sterylizacją. Jednak środki smarne są odporne na rezultaty sterylizacji, umożliwiając mikroorganizmom zachowanie zarodników. 18 Dlatego wielu producentów wprowadziło środki dezynfekujące do składu swoich produktów.

Przed smarowaniem ważne jest, aby dokładnie zdezynfekować narzędzia, w miarę możliwości, również wewnątrz. Istnieją urządzenia wykorzystywane specjalnie do konserwacji narzędzi obrotowych: zapewniają one smarowanie ciśnieniowe w celu wyeliminowania mikroorganizmów, czyszcząc także narzędzia wewnątrz. Możliwą alternatywą jest użycie dysz termodezynfektora do czyszczenia wewnętrznego, a następnie kontynuowanie smarowania i sterylizacji.

Wnioski

W celu prawidłowej sterylizacji narzędzia należy dokładnie wyczyścić. Nie należy zapominać, że brudne narzędzia uniemożliwiają prawidłowy proces sterylizacji. Dostępnych jest kilka procedur, które można je wybrać zgodnie z potrzebami naszymi i naszych narzędzi. Automatyzacja poszczególnych etapów sprawia, że proces ten jest bardziej wydajny, co wpływa na wzrost jego bezpieczeństwa, skuteczności i powtarzalności. Ponadto zastosowanie termodezynfektora umożliwia śledzenie wszystkich etapów sterylizacji każdego narzędzia (mycie, pakowanie i sterylizacja). Procedury te umożliwiają prawidłowe śledzenie każdego narzędzia.

Bibliografia

 1. Offner D, Brisset L, Musset AM. Evaluation of the mechanical cleaning efficacy of dental handpieces. J Hosp Infect. 2019 Sep;103(1):e73-e80. doi: 10.1016/j.jhin.2018.11.011. Epub 2018 Nov 27. PMID: 30500388.
 2. U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR part 1910.1030, Occupational exposure to bloodborne pathogens, final rules. Federal Register 1991,56(235)64004-64182 
 3. KELSCH, N. B. Team-Centred Approach to Instrument Processing and Infection Control. RDH, [s. l.], v. 36, n. 12, p. 39–50, 2016. 
 4. Kohn WG, Collins AS, Cleveland JL, et al. Guidelines for infection control in dental health-care settings — 2003. MMWR Recomm Rep. 2003;52(RR-17):1-61 
 5. UNE-EN ISO 285 apartado 8 y 20.  
 6. Cuny E.J. Cleaning Instruments: A Critical Step to Instrument Reprocessing. Inside Dental Assisting. Sep2010 Supplement, Vol. 6 Issue 8, p26-29. 4p. 
 7. Johnson MA, Primack PD, Loushine RJ, Craft DW (1997) Cleaning of endodontic files, Part I: The effect of bioburden on the sterilization of endodontic files. Journal of Endodontics 23, 32–4. 
 8. Nosouhian S, Bajoghli F, Sabouhi M, Barati M, Davoudi A, Sharifipour M (2015) Efficacy of different techniques for removing debris from endodontic files prior to sterilization. Journal of International Oral Health 7, 42–6. 
 9. Van Eldik DA, Zilm PS, Rogers AH, Marin PD (2004) A SEM evaluation of debris removal from endodontic files after cleaning and steam sterilization procedures. Australian Dental Journal 49, 128–35. 
 10. Head MW, Ritchie D, McLoughlin V, Ironside JW (2003) Investigation of PrPres in dental tissues in variant CJD. British Dental Journal 195, 339–43. 
 11. World Health Organization (2010) Tables on tissue infectivity distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies. [WWW document]. URL: http://www.who.int/bloodproducts/tablestissueinfectivity.pdf [Accessed on 17 March 2017] 
 12. Department of Health (DOH). (2013) Decontamination Health Technical Memorandum 01–05: Decontamination in primary care dental practices. 
 13. Martin M, Fulford M, Preston T. (2009) Infection control for the dental team. New Malden: Quintessence Publishing. 
 14. Pankhurst CL, Coulter WA. (2009) Basic Guide to Infection Prevention and Control in Dentistry (Basic Guide Dentistry Series). Oxford: Wiley-Blackwell. 
 15. EN ISO 15883 
 16. Checchi L, Montebugnoli L, Samaritani S. Contamination of the turbine air chamber: a risk of cross infection. J Clin Periodontol 1998; 8: 607–611 
 17. Lewis D L, Arens M, Appleton S S et al.Cross-contamination potential with dental equipment. Lancet 1992; 340: 1252–1254. 
 18. Edwardsson S, Svensatar G, Birkhed D. Steam sterilisation of air turbine dental handpieces. Acta Odontol Scand 1983; 41: 321–326 

Artykuł autorstwa dr Gemy Maeso, specjalistki w dziedzinie stomatologii prewencyjnej i środowiskowej. Posiadaczka certyfikatu Europejskiej Federacji Periodontologicznej.

Top