Czyszczenie
narzędzi

5 prostych zasad czyszczenia narzędzi chirurgicznych

Brudne narzędzia nigdy nie będą sterylne!

W procesie sterylizacji narzędzi stomatologicznych każdy etap ma kluczowe znaczenie i stanowi przygotowanie do następnego. Tylko prawidłowe wdrożenie wszystkich procedur pozwala osiągnąć ostateczny rezultat.

Krótko mówiąc, sterylizacja jest procesem złożonym, w którym pierwsze etapy czyszczenia i dekontaminacji stanowią podstawę. Aby uzyskać większą jasność, możemy wyróżnić trzy podstawowe zagadnienia:

 • Czyszczenie: polega na usuwaniu zabrudzeń, pyłu i materiału organicznego z powierzchni i przedmiotów. Jest ono wykonywane przy użyciu wody (na mokro) z detergentem/bez detergentu. Mycie samo w sobie niekoniecznie ma działanie mikrobójcze, jednak poprawne mycie znacząco zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
 • Dezynfekcja: jest to ogół czynności, które służą wyeliminowaniu bakterii i mikroorganizmów z powierzchni narzędzi i sprzętu. Etap ten redukuje liczbę niemal wszystkich mikroorganizmów.
 • Sterylizacja: to wdrożenie procedur mających na celu wyeliminowanie wszystkich mikroorganizmów i zarodników. Po zapakowaniu i wykonaniu zgrzewu umożliwia przywrócenie sterylności narzędzi poprzez sterylizację w autoklawie.
  Wszystkie te kroki są ważne i warto pamiętać, że należy je wykonywać w odpowiedniej kolejności.

W tym kontekście dezynfekcja bez uprzedniego czyszczenia byłaby nie tylko niepotrzebna i kosztowna, lecz także niebezpieczna, ponieważ zabrudzenia mogą wykazywać „działanie ochronne i proliferacyjne na mikroorganizmy”, które mają zostać wyeliminowane, przez co działanie środka dezynfekującego mogłoby ulec ograniczeniu.

Krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy jest to mycie ręczne, czy mechaniczne:

 • Pomaga usunąć mikroorganizmy chorobotwórcze i zawierający je materiał organiczny z powierzchni.
 • Zapewnia i poprawia kontakt pomiędzy środkiem dezynfekującym/sterylizującym a mikroorganizmami chorobotwórczymi pozostającymi na powierzchniach.
 • Zapewnia funkcjonalność i trwałość samych narzędzi.

Chociaż prawdą jest, że pojęcie „czysty” nie jest równoznaczne z pojęciem „aseptyczny”, prawdą jest również, że narzędzie, które nie jest czyste, z pewnością nigdy nie będzie sterylne!

Oto więc pięć prostych zasad czyszczenia naszych narzędzi w najlepszy możliwy sposób!

1. Nie pozwól, aby zabrudzenia zasychały na narzędziach

W celu zapewnienia poprawnego czyszczenia, niezbędne jest wstępne przygotowanie wykorzystanych narzędzi w odpowiednim czasie, aby zapobiec zasychaniu zanieczyszczeń na powierzchniach.

Aby wykonać tę i wszystkie inne czynności, należy zawsze używać środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Po użyciu narzędzia (rozmontowane i wilgotne) należy spryskać sprayem enzymatycznym i pokryć pianką, sprayem lub żelem przeznaczonym do tego celu.

Moczenie narzędzi w 0,5% roztworze chloru lub użycie innego środka dezynfekującego przed czyszczeniem nie jest zalecane z następujących powodów:

 • Może on uszkodzić narzędzia/spowodować ich korozję.
 • Środek dezynfekujący może ulec inaktywacji przez krew i płyny ustrojowe, stając się źródłem skażenia mikrobiologicznego i przyczyną formowania się biofilmu.
 • Przenoszenie zanieczyszczonych przedmiotów zanurzonych w środku dezynfekującym może stanowić zagrożenie dla operatora.
  Może przyczyniać się do rozwoju oporności na środki dezynfekujące.
 • Mimo wysokiej zdolności do zabijania mikroorganizmów chorobotwórczych, środki dezynfekujące wykazują tendencję do przywierania zabrudzeń białkowych do powierzchni narzędzi, co utrudnia ich czyszczenie.

2. Używaj wody demineralizowanej

Na etapie mycia ważne jest zmiękczenie wody (tj. Pozbawienie jej pozostałości minerałów, takich jak wapń, żelazo i magnez, które decydują o jej twardości), ponieważ:

 • Pozwala to na znaczne zmniejszenie dawki detergentu.
 • Twardość wody może zakłócać aktywność enzymatyczną (katalityczną).
 • Wysoki poziom jonów wapnia/magnezu może blokować miejsce aktywne enzymów.

3. Zachowaj ostrożność podczas ładowania myjki

Podczas ładowania termodezynfektora warto przestrzegać kilku prostych środków ostrożności, aby umożliwić prawidłowe i pełne działanie urządzenia:

 • Dysponować odpowiednimi akcesoriami do załadunku (kosze mogące pomieścić różne materiały w uporządkowany i spójny sposób).
 • Nie przeciążać koszy, lecz optymalnie rozmieścić narzędzia.
 • Zapewnić, aby wszystkie powierzchnie były wystawione na działanie strumienia wody.
 • Otworzyć wszystkie przeguby.
 • Usunąć pianę, żel i pozostałości środków dezynfekujących z narzędzi umieszczonych we wnętrzu myjki (jeśli urządzenie umożliwia to na etapie mycia wstępnego).

4. Przestrzegaj określonych czasów mycia

Podczas konfigurowania etapów procesu termodezynfekcji warto przewidzieć:

 • Co najmniej 1 etap mycia wstępnego zimną wodą przez co najmniej 1 minutę. Usuwanie nieprzylegających zabrudzeń organicznych i pozostałości chemicznych oraz namoczenie uporczywych zabrudzeń.
 • Co najmniej 6 minut mycia z użyciem detergentu. Ustawienie dłuższego czasu w zależności od stanu zabrudzenia.
 • Przynajmniej jedno płukanie wstępne.

5. Przeprowadzaj codzienną i okresową konserwację sprzętu

Aby zapewnić najlepsze wyniki, poprawne funkcjonowanie i trwałość używanego sprzętu, należy przeprowadzać codzienną i okresową konserwację, zgodnie z zaleceniami producenta. W każdym przypadku zawsze właściwe jest:

 • Utrzymywanie powierzchni wewnętrznych w czystości i bez osadów wapiennych.
 • Codzienne czyszczenie filtrów, dna komory i akcesoriów do ładowania
 • Sprawdzanie obrotów ramion i utrzymywanie swobodnego działania wszystkich dysz.
 • Czyszczenie sond poziomu detergentu.
 • Przeprowadzanie konserwacji technicznej co 3 miesiące (lub zgodnie z instrukcjami producenta).

Euronda ma odpowiedź: odkryj korzyści płynące z automatycznego czyszczenia

Mycie ultradźwiękowe

Profesjonalne zbiorniki ultradźwiękowe są niezbędnymi narzędziami do usuwania nawet najtrudniejszych pozostałości z narzędzi stomatologicznych.

Wszystkie zbiorniki ultradźwiękowe Euronda Pro System gwarantują maksymalną wydajność i wyjątkową praktyczność w codziennym użytkowaniu. Korzystanie z nich jest jeszcze prostsze i szybsze dzięki ulepszonym systemom zarządzania i kontroli oraz nowej, bardziej kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji linii.

Termodezynfekcja

Termodezynfektor Eurosafe 60 wykonuje mycie wstępne, mycie, dezynfekcję termiczną i suszenie w jednym cyklu, eliminując potrzebę ręcznego czyszczenia, gwarantując lepsze i trwalsze wyniki, w krótszym czasie i przy mniejszym ryzyku dla operatora.

Duży 60-litrowy zbiornik umożliwia również dezynfekcję prostnic, narzędzi luzem, skrzynek i pojemników, optymalnie organizując przestrzeń dzięki licznie dostępnym akcesoriom.

Kategorie

Top