Filmy Pro System

Sterilization process

1. Dekontaminacja

Jest to pierwszy krok w procesie sterylizacji, który pozwala asystentowi zredukować ryzyko związane z suszeniem lub czyszczeniem instrumentu.

2. Mycie ultradźwiękowe

W procesie sterylizacji etap oczyszczania jest najbardziej ryzykowny dla wykonującego go asystenta. Ważne jest, aby został on wykonany mechanicznie, a nie ręcznie.

3. Termodezynfekcja

Zamiast zbiorników ultradźwiękowych do mechanicznego czyszczenia narzędzi można użyć termodezynfektora.

4. Pakietowanie

Etap pakowania w procesie sterylizacji wymaga zdecydowanie szczególnej uwagi. Czy zależy nam na tym, aby materiał został wysterylizowany i zachował sterylność przez długi czas? Dr Carloni wyjaśnia nam w tym filmie, jak ważny jest ten kluczowy krok.

5. Zgrzewanie

Jakie procedury związane z używaniem zgrzewarki są najwłaściwsze przed i w trakcie czynności zgrzewania? Jak długo materiał zapakowany w pakiety pozostaje sterylny?

6. Autoklawy

Sterylizacja prowadzi do zniszczenia wszystkich żywych mikroorganizmów na danym przedmiocie, w tym zarodników i prionów.

7. Załadunek

W procesie sterylizacji, równie ważny jak prawidłowy wybór odpowiedniego cyklu autoklawu, jest też jego prawidłowy załadunek. Jak to zrobić?

8. Testy kontrolne

Sterylizację uważa się za proces szczególny, ponieważ jej powodzenie należy zweryfikować jeszcze przed użyciem danego przedmiotu w codziennej działalności praktyki stomatologicznej.

Top