Identyfikowalność

i łączność

Euronda opracowała kompletny system identyfikowalności procesu sterylizacji, który obejmuje fazy czyszczenia, pakowania i sterylizacji. Urządzenia Euronda Pro System upraszczają zarządzanie wynikami całego procesu i ich archiwizację, a jest to możliwe dzięki cyfrowemu i papierowemu systemowi identyfikowalności obsługiwanemu przez autorskie oprogramowanie. Przyjęcie tego systemu pozwala firmie archiwizować wszystkie dane w pewny i uporządkowany sposób oraz w dowolnym momencie udowodnić prawidłowe wykonanie procesu sterylizacji.

Aby klinika mogła działać w pełnej zgodności z normą, oferować pacjentom najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa oraz korzystać z pełnego zabezpieczenia na wypadek ewentualnych sporów sądowych, system identyfikowalności Euronda Pro System zapewnia:

  • Walidację, czyli monitorowanie i obiektywne potwierdzenie prawidłowego wykonania poszczególnych etapów procesu, od czyszczenia po pakowanie i sterylizację.
  • Identyfikowalność polegającą na wyraźnym wskazaniu na opakowaniu dnia sterylizacji, zastosowanego urządzenia, rodzaju przeprowadzonego cyklu, numeru porządkowego, wyniku, zaangażowanych operatorów oraz daty ważności przewidzianej przez wewnętrzny protokół sterylizacji.
  • Odtworzenie danych o identyfikowalności, dzięki czemu można wyszukać i zweryfikować każdy indywidualny proces sterylizacji, nawet na odległość. Archiwizację w uporządkowanych bazach danych plików wygenerowanych przez termodezynfektor, zgrzewarkę i autoklaw, wraz ze wszystkimi parametrami, na dowód prawidłowego przebiegu procesu.

Walidację i zwolnienie wsadu autoklawu

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi cyfrową rejestrację zgodności procesu sterylizacji zarówno podczas załadunku jak i rozładunku. Operator, po sprawdzeniu, czy pakiety są szczelne i wysuszone, czy narzędzia są w dobrym stanie oraz czy spełnione zostały parametry sterylizacji, może dokonać walidacji wsadu.

Zaawansowana łączność
Euronda Pro System

Zintegrowany system łączności Euronda Pro System został zaprojektowany tak, aby wszystkie urządzeniaì umożliwiały pełną identyfikowalność całego procesu sterylizacji.

Drukarki

Rozszerzalny system identyfikowalności umożliwia zainstalowanie 3 różnych typów drukarek, odpowiednio do potrzeb. Zestawy drukarek Print Set 1 i 2 należy instalować z przodu autoklawu, dzięki czemu nie zajmuje się dodatkowego miejsca, natomiast Print Set 3 umieszcza się na zewnątrz urządzenia.

Identyfikowalność cykli

Na koniec każdego cyklu urządzenia Euronda Pro System generują plik zawierający wszystkie dane procesowe. Plik ten można archiwizować za pomocą oprogramowania E-Memory i można nim łatwo zarządzać oraz przeglądać go za pomocą kilku kliknięć. Zgodnie z normą EN 13060, system pamięci masowej jest dostępny na USB (dla autoklawu E10, termodezynfektorów i zgrzewarki Euromatic) i karcie SD (dla autoklawów EXL, E9 i E8 oraz w zgrzewarkach Euromatic i Euroseal Valida), aby łatwo przesyłać wszystkie dane do komputera za pośrednictwem połączenia Ethernet lub WiFi.

E-Memory 2.0 è il software per l’archiviazione, gestione e rintracciabilità completa di tutti i cicli e i dati di sterilizzazione della clinica.

Print Set

Print Set 1

Wewnętrzna drukarka z papierem termicznym dla tych, którzy chcą mieć dostęp do zapisu cyklu na papierze i prowadzić ewidencję.

Print Set 2

Wewnętrzna drukarka do etykiet samoprzylepnych dla tych, którzy chcą bezpiecznie oznakować swój wsad z możliwością drukowania kodów kreskowych.

Print Set 3

Zewnętrzna drukarka etykiet samoprzylepnych dla tych, którzy potrzebują drukować duże ilości etykiet samoprzylepnych, a także kodów kreskowych.

Systemy łączności

WiFi

Karta SD do bezprzewodowego udostępniania danych wczytanych z urządzenia na dowolny komputer, tablet lub smartfon.

E-Data

Oprogramowanie do podłączania wszystkich urządzeń firmy Euronda z serii Pro System do wewnętrznej sieci firmowej w celu ewidencjonowania i śledzenia wszystkich danych. Dostępny dla systemów operacyjnych Windows i iOS i kompatybilny z większością dostępnych na rynku programów do zarządzania.

E-Memory

E-Memory to oprogramowanie do kompletnej archiwizacji, zarządzania i identyfikowania wszystkich cykli sterylizacji i danych bezpośrednio na komputerze. Aplikacja ta ma możliwość automatycznego, półautomatycznego lub ręcznego rejestrowania danych dotyczących procesu sterylizacji i zapisywania ich bezpośrednio w komputerze. Dane te można łatwo organizować, przeszukiwać, drukować i wysyłać pocztą elektroniczną.

Traceability and connectivity | Euronda Pro System

Euronda Pro System

Poznaj wszystkie produkty

Top