Konserwacja
autoklawu

Konserwacja autoklawu

Wydajność i trwałość autoklawu

Jak każde urządzenie mechaniczne, autoklaw również wymaga okresowego programu konserwacji technicznej, który, wspierany przez dobre zarządzanie i rutynową konserwację, zapewnia maksymalną trwałość i wydajność. W ten sposób można uniknąć nadzwyczajnych wydatków, niespodziewanych awarii i związanego z tym spowolnienia pracy firmy. Z tego też względu dobrze jest zrozumieć, na czym polegają proste rutynowe czynności i zarządzanie, nie zapominając o znaczeniu planu konserwacji technicznej, przedstawionego na tym diagramie zgodnie z wytycznymi firmy Euronda:

 • co 500 cykli lub corocznie;
 • co 1000 cykli lub co 2 lata;
 • co 1500 cykli lub co 3 lata;
 • co 2000 cykli lub co 4 lata;
 • co 2500 cykli lub co 5 lat;
 • co 3000 cykli lub co 6 lat;
 • co 3500 cykli lub co 7 lat;
 • co 4000 cykli lub co 8 lat.

Gwarancja i niezawodność: znaczenie właściwej konserwacji

Zgodnie z artykułem 2 Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG (włoskie Rozporządzenie z mocą ustawy 46/1977 z późniejszymi zmianami) konserwacja urządzeń medycznych (a więc również autoklawów) jest obowiązkowa i niezbędna dla zachowania znaku CE.

Jest to również istotne, ponieważ:

 • Zapewnianiezawodność sprzętu.
 • Istotne jest, aby gwarancja lub przedłużona gwarancja była aktywna.
 • Musi być przeprowadzona przez autoryzowanych techników firmy Euronda przy użyciu oryginalnych części zamiennych i musi być udokumentowana. W przeciwnym razie gwarancja lub rozszerzenie gwarancji traci ważność.

Rutynowa konserwacja autoklawu

Oprócz programu konserwacji technicznej, ważną rolę mogą odegrać bezpośrednio osoby używające codziennie autoklawu, po prostu przestrzegając pewnych drobnych środków ostrożności oraz wykazując dbałość, co ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania niezawodnego i prawidłowego funkcjonowania autoklawu. Oto trzy dobre rady dla użytkowników autoklawów Euronda E8, E9 i E10:

1. Czyszczenie autoklawu

Mniej więcej co 100 cykli autoklaw wymaga oczyszczenia komory, w której umieszcza się przyrządy i narzędzia, ponieważ normalne użytkowanie autoklawu powoduje gromadzenie się pozostałości i zanieczyszczeń, odkładających się zwłaszcza na dnie komory. Usuwanie i czyszczenie tych zanieczyszczeń jest prostym i ważnym procesem, który nie zajmuje dużo czasu. Oto, jak należy to zrobić:

 • Po wyłączeniu (i ostygnięciu) maszyny usunąć wszystkie znajdujące się w niem przedmioty: kosz, tace i pojemniki.
 • Użyć szmatki lub dołączonej gąbki, zwilżonej wodą, najlepiej demineralizowaną (bez detergentów).
 • Wyczyścić wszystkie powierzchnie komory za pomocą gąbki, w szczególności dno i drzwi, koncentrując się również na fałdach uszczelki przy ujściu komory, ponieważ tam najczęściej gromadzą się resztki i zanieczyszczenia.

2. Czyszczenie zbiorników na wodę

Ponieważ zbiorniki zawierają wodę potrzebną do pracy autoklawu, okresowe ich czyszczenie jest również wskazane, aby zapewnić lepsze funkcjonowanie i dłuższą trwałość autoklawu. Oto, jak zrobić to poprawnie:

 • Opróżnić zbiornik za pomocą dostarczonego węża i zdjąć pokrywę. Podczas całego procesu należy używać rękawic w celu ochrony przed zanieczyszczeniem.
 • Za pomocą szmatki lub chłonnego papieru wytrzeć osady i zanieczyszczenia, które zwykle osadzają się na ściankach i na dnie. Usuwanie materiału jest ważne, ponieważ zabezpiecza filtry, które w przeciwnym razie mogłyby się zatkać.
 • Wyjąć filtry i wyczyścić je pod strumieniem wody. Po zakończeniu ostatniej operacji należy ponownie włożyć filtry i napełnić zbiornik.
 • Uwaga: długa trwałość autoklawu zależy w dużym stopniu od jakości używanej wody, dlatego oprócz wyboru wody (nie zawsze odpowiedniej) zaleca się stosowanie odpowiednich systemów uzdatniania.

3. Komunikaty z prośbą o pomoc techniczną

W niektórych przypadkach to sam autoklaw sygnalizuje na wyświetlaczu problem lub usterkę. W takim przypadku zaleca się, aby nie zwlekać i skontaktować się z autoryzowaną pomocą techniczną. W razie zignorowania takiej wiadomości nawet drobna usterka może prowadzić do dalszych problemów i komplikacji, co jeszcze bardziej naraża autoklaw na pogorszenie stanu. Konieczne jest, aby technik jak najszybciej wymienił wszystkie zużyte lub uszkodzone części, ponieważ zapewnia to pełną funkcjonalność autoklawu i chroni pozostałe elementy oraz prawidłowe działanie autoklawu.

Kategorie

Top