Najlepszy autokla

14/07/2017

Który autoklaw najlepiej sprawdzi się w gabinecie stomatologicznym?

Przewodnik do różnych typach autoklawów

Autoklawy są urządzeniami stosowanymi w klinikach stomatologicznych w celu zapewnienia dokładnej sterylizacji wszystkich narzędzi i materiałów używanych do celów profesjonalnych. Muszą one być zgodne z normami bezpieczeństwa biologicznego określonymi w obowiązujących przepisach, w tym z wytycznymi zawartymi we włoskim dekrecie legislacyjnym nr. 81 z 2008 r. (obowiązujące ustawy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy), który definiuje autoklawy jako „urządzenia pozwalające na poddawanie przedmiotów działaniu pary pod wysokim ciśnieniem” i wymaga, aby spełniały one warunki określone w normie UNI EN 13060, która wskazuje również zakres badań wymaganych do przeprowadzenia w celu sprawdzenia ich wydajności.

Obecnie istnieją trzy różne rodzaje sprzętu sterylizacyjnego: autoklawy klasy N, autoklawy klasy S i autoklawy klasy B.

Każda rodzina autoklawów charakteryzuje się specyficznymi cechami technicznymi, które na podstawie istniejących przepisów prawnych czynią ją mniej lub bardziej odpowiednią do stosowania w gabinecie stomatologicznym. Poniżej znajduje się zestawienie trzech różnych dostępnych typów:

Autoklawy klasy N

Autoklawy typu N są mniejsze i są używane głównie do sterylizacji prostych narzędzi i materiałów. Litera N oznacza „produkty lite bez opakowania”, czyli niezapakowane przedmioty bez otworów i wgłębień. Ten rodzaj autoklawów nie jest przeznaczony do sterylizacji tekstyliów, wsadów porowatych lub naczyń ani do przetwarzania zapakowanych przedmiotów, ponieważ nie są one przystosowane do określonych testów fizycznych ze względu na ich charakterystykę cyklu. Kolejnym potencjalnie słabym punktem tego konkretnego systemu jest brak gwarancji wystarczającej penetracji pary: jego wydajność zależy od istnienia próżni początkowej, choć nie jest on przeznaczony do usuwania pęcherzyków powietrza. Dlatego też ta klasa autoklawu nie jest przeznaczona do stosowania w gabinetach stomatologicznych.

Autoklawy klasy B

Pomimo niewielkich rozmiarów, autoklawy klasy B zapewniają poziom wydajności porównywalny z większymi systemami szpitalnymi. Tutaj litera B oznacza „duże małe sterylizatory” – duże pod kątem wydajności, ale małe pod kątem rozmiarów. W autoklawie klasy B można sterylizować wsady dowolnego typu: materiały porowate, na przykład przedmioty pakowane, materiały tekstylne i naczynia, takie jak końcówki, turbiny i rurki stomatologiczne.

Autoklaw klasy B może nie tylko przetwarzać wszystkie rodzaje wsadów, ale jest również wyposażony we wbudowaną pompę próżniową i posiada system „próżni frakcjonowanej”. W skrócie, przed uruchomieniem fazy sterylizacji autoklaw poddaje komorę trzem cyklom opróżniania i napełniania. W ten sposób impulsy podciśnienia są w stanie odciągnąć wszelkie pęcherzyki powietrza uwięzione wewnątrz małych ubytków lub porowatych narzędzi. Dzięki temu para wodna ma bezpośredni kontakt z zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią urządzenia, co pozwala na skuteczną sterylizację.

Standardem odniesienia dla tego urządzenia jest EN 13060, która jest wyraźnie przeznaczona dla małych sterylizatorów parowych (tych, które posiadają komorę sterylizacyjną o pojemności mniejszej niż jedna jednostka sterylizacyjna). Norma określa m.in. różne cykle sterylizacji, które rozróżnia się w zależności od rodzaju przetwarzanych materiałów (materiały stałe, materiały stałe z odcinkami z otworami i wgłębieniami typu A i materiały stałe z odcinkami z otworami i wgłębieniami typu B). Szczególne cechy tej kategorii wraz z jej ustawowymi normami bezpieczeństwa i poziomami wydajności oznaczają, że autoklaw typu B jest jedynym możliwym wyborem dla gabinetu stomatologicznego.

Autoklawy klasy S

Podsumowując, autoklawy typu S są wszystkim innym: zasadniczo kategoria ta obejmuje wszystkie autoklawy pośrednie pomiędzy autoklawami klasy N i klasy B. Żadne prawo nie określa, jakie cechy powinny posiadać i mogą one przetwarzać tylko wsady zatwierdzone przez producenta. Zakresy ich działania są ustalane w całości przez producenta i podlegają określonym testom. Ponadto autoklawy klasy S posiadają pompę powietrza, ale nie oferują wydajności dla próżni frakcjonowanej. Oznacza to, że nie mogą one zagwarantować sterylizacji naczyń, takich jak końcówki lub turbiny stomatologiczne i dlatego nie są one przeznaczone do stosowania w gabinecie stomatologicznym.

Autoklawy do sterylizacji w gabinecie stomatologicznym

W świetle powyższego oraz mając na uwadze zarówno specyficzne cechy każdej rodziny autoklawów, jak i normę odniesienia, najlepszym rozwiązaniem dla gabinetu stomatologicznego jest najprawdopodobniej autoklaw klasy B. Jest mały i kompaktowy, ale nadal zapewnia bezkonkurencyjną jakość, niezwykłą wydajność i zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa.

Charakteryzuje się wieloma zaletami, takimi jak ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę i niskie zużycie energii przekładające się na oszczędność pieniędzy. Proste i łatwe w obsłudze autoklawy klasy B stanowią higieniczne, bezpieczne, praktyczne i wygodne rozwiązanie.

Kategorie

Top