Mycie ultradźwiękowe i termodezynfekcja

Mycie ultradźwiękowe i termodezynfekcja

Czyszczenie narzędzi

Aby cały proces sterylizacji był w pełni skuteczny i bezpieczny, wszystkie jego etapy należy wykonywać w optymalny sposób. W szczególności narzędzia chirurgiczne i mikrochirurgiczne wielokrotnego użytku wymagają dokładnego czyszczenia, zanim będą gotowe do zapakowania w torebki i faktycznej sterylizacji.

W tym celu konieczne jest stosowanie najnowocześniejszych i najskuteczniejszych technik, przy użyciu sprzętu, który jest w stanie jak najlepiej usprawnić i zautomatyzować również ten etap.

Ujęte w system sterylizacji mycie ultradźwiękowe i termodezynfekcja zapewniają pewniejsze wyniki, optymalizują czas i organizację pracy oraz zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia i wypadków.

Na czym polega mycie ultradźwiękowe?

Ten rodzaj mycia, przeprowadzany w zbiornikach ultradźwiękowych, jest niezbędny do oczyszczenia narzędzi w trudno dostępnych miejscach lub usunięcia szczególnie opornych zabrudzeń, takich jak cement i gips. Zjawisko kawitacji ultradźwiękowej umożliwia bowiem optymalne i dokładne czyszczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni narzędzi. 

Termodezynfekcja narzędzi chirurgicznych

Faza termodezynfekcji, stanowiąca jeden z elementów systemu sterylizacji, ma na celu usunięcie z narzędzi wirusów (w tym HVB i HIV) i bakterii. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze zachodzi poprzez zastosowanie detergentów w określonych temperaturach.

Termodezynfektor umożliwia dezynfekcję narzędzi za pomocą ciepła i w ten sposób eliminuje etapy mycia ręcznego i suszenia. Urządzenie to pozwala na wykonanie następujących czynności w jednym cyklu: mycie wstępne, mycie właściwe, termodezynfekcja, płukanie i suszenie, automatyzując cały proces i gwarantując optymalne wyniki, uzyskiwane szybciej i przy mniejszym ryzyku dla operatora.

Tego typu urządzenia muszą również spełniać wymagania normy EN15883 podane w jej części 2 i 6, zgodnie z którymi minimalny wynik, jaki należy osiągnąć w pełnym cyklu, musi wynosić A0=600, przy czym termodezynfektor musi być w stanie osiągnąć wartość A0 nie mniejszą niż 3000 (gdzie A0 jest parametrem fizycznym mierzącym zdolność cyklu termodezynfekcji do inaktywacji bakterii i innych mikroorganizmów).

Po zakończeniu wszystkich etapów automatycznego programu powierzchnie narzędzi, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, są wyczyszczone i zdezynfekowane, a same narzędzia – gotowe do zapakowania.

Należy pamiętać, że procesowi termodezynfekcji można poddawać wszystkie narzędzia, w tym takie jak kątnice i prostnice, których nie wolno umieszczać w zbiorniku ultradźwiękowym.

Czyszczenie jako etap w zintegrowanym protokole

Mycie ultradźwiękami i termodezynfekcja stanowią nieodzowną pomoc w procesie mycia i higienizacji narzędzi w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym. Są one fundamentalnym elementem w procesie sterylizacji narzędzi stomatologicznych.

Oferowanie linii sprzętu zapewniającego maksymalne efekty czyszczenia i na wszystkich etapach sterylizacji to dążenie systemu Euronda Pro System, łączącego różne etapy i maszyny w jednym celu, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa operatorom i pacjentom, w postaci pełnej sterylności narzędzi weryfikowanych na każdym etapie.

13/03/2024

Kategorie

Top