Mycie

Mycie

Celem procesu mycia jest usunięcie zabrudzeń z narzędzi. Po inaktywacji wirusów i bakterii, narzędzia muszą zostać umyte ręcznie lub mechanicznie. Również ten etap należy przeprowadzić przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Mycie mechaniczne polega na wykorzystaniu myjek ultradźwiękowych lub termodezynfektorów, które powodują fizyczny i chemiczny rozpad zanieczyszczeń bakteryjnych.

Download

. Pro System Katalog

Termodezynfekcja

Proces termodezynfekcji odbywa się dzięki połączonemu działaniu detergentów, temperatury i czasu. Ma on na celu wyeliminowanie grzybów, bakterii i wirusów, w tym HBV i HIV.

Mycie ultradźwiękowe

Przeprowadzane w zbiornikach ultradźwiękowych. Jest niezbędne, aby oczyścić narzędzia w trudno dostępnych miejscach lub usunąć szczególnie oporne zabrudzenia, takie jak cement.

Top