Pakowanie

Pakowanie narzędzi chirurgicznych do sterylizacji

Pakowanie narzędzi chirurgicznych ma na celu zachowanie sterylności do czasu ich późniejszego użycia. Etap ten polega na umieszczeniu odkażonego, umytego, oczyszczonego, zdezynfekowanego, wypłukanego, osuszonego, sprawdzonego i zakonserwowanego narzędzia w specjalnej jednorazowej torebce, która jest następnie zgrzewana w celu długotrwałego utrzymania sterylności narzędzia (zgodnie z normą UNI EN ISO 11607-1 i UNI EN 868-5).

Zgrzewarki do pakowania narzędzi chirurgicznych

Aby można było zgrzewać torebki i rolki, należy koniecznie wyposażyć się w zgrzewarkę, tj. urządzenie służące do zgrzewania opakowań przeznaczonych do autoklawu, gwarantujące grubość i szczelność zgrzewu.

Przydatne wskazówki dotyczące pakowania narzędzi chirurgicznych do sterylizacji

• Zawartość nie może przekraczać ¾ objętości opakowania;
• Zamknąć torebkę i pozostawić co najmniej 3 cm wolnej przestrzeni między wsadem a zgrzewem;
• Pozostawić 1 cm wolnej przestrzeni między zgrzewem a krawędzią papieru, aby móc go łatwo otworzyć;
• Taśma zgrzewająca nie może być mniejsza niż 6 mm (UNI EN 868-5);
• Zabezpieczyć końcówki odpowiednimi ochraniaczami końcówek, sprawdzając, czy nadają się do sterylizacji;
• W przypadku turbin i końcówek pokrytych smarem umieścić gazę higroskopijną, aby wchłonęła ona nadmiar oleju i zapobiegła nasiąkaniu papieru, a tym samym pogorszeniu wyniku sterylizacji.

Zgrzewarki Euroseal

Euroseal to gama zgrzewarek Euronda Pro System opracowana w celu zaspokojenia potrzeb każdego gabinetu medycznego i stomatologicznego. Zgrzewarki Euronda to produkty Made in Italy i obejmują ofertę zgrzewarek walidujących, zapewniających identyfikowalność oraz zgrzewarek bez walidacji, obrotowych lub ręcznych; wszystkie nasze rozwiązania są intuicyjne, wszechstronne i łatwe w użyciu.

Rolki i torebki do pakowania narzędzi chirurgicznych

Pakowanie polega na umieszczeniu wyrobów medycznych w jednorazowym opakowaniu (System Bariery Sterylnej – SBS), którego charakterystykę określa norma UNI EN ISO 11607-1.

Pakowanie przedmiotów i urządzeń przeznaczonych do sterylizacji:

• jego celem jest zachowanie sterylności poddanego obróbce materiału do momentu jego użycia;
• musi umożliwiać penetrację i kontakt czynników sterylizujących z powierzchnią przedmiotów;
• musi zmniejszać ryzyko skażenia zawartości po otwarciu.

W przypadku sterylizacji parą wodną najczęściej stosowanym systemem bariery sterylnej w branży stomatologicznej są torebki i rolki papierowo-foliowo-polimerowe (polietylenowe/polipropylenowe).

Przydatne wskazówki

Przepisy dotyczące pakowania przewidują również system etykietowania i identyfikowalności, który ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania, kontroli i funkcjonowania gabinetu. Informacje, które muszą znaleźć się na każdej etykiecie kontrolnej, to:

• dane operatora, który przeprowadził sterylizację;
• numer cyklu sterylizacji wskazany przez autoklaw;
• data pakowania;
• data ważności, o ile producent nie określił inaczej.

Ponadto, w fazie przechowywania w celu zachowania sterylności, zalecamy:

• Przechowywanie narzędzi w sterylnej torebce w suchym, zamkniętym miejscu, z dala od źródeł ciepła;
• Dotykanie sterylnych torebek czystymi rękami i/lub zdezynfekowanymi rękawiczkami;
• W miarę możliwości jak najrzadsze dotykanie torebek oraz okresowe sprawdzanie ich daty ważności.

Rolki i torebki Eurosteril®

Rolki i torebki Eurosteril® są produkowane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 i normą EN 868-5. Dzięki wysokiej jakości surowców, w tym papieru medycznego, oraz stosowanych technologii produkcyjnych, rolki i torebki Euronda® gwarantują sterylność zawartości do sześciu miesięcy od daty sterylizacji w odpowiednich warunkach przechowywania oraz po uprzedniej walidacji procesu sterylizacji i zgrzewania.

Top