Proces sterylizacji oraz środki wykorzystywane do zwalczania COVID-19

22/04/2020

Proces sterylizacji oraz środki wykorzystywane do zwalczania COVID-19

Każdy autoklaw oraz termodezynfektor posiada indywidualne rozwiązania systemowe do dekontaminacji i sterylizacji narzędzi, pozwalające skutecznie przeciwdziałać koronawirusowi.

Urządzenia z serii Pro System używane są głównie w środowisku medycznym ale nie tylko. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie wysokiego standardu procesu dekontaminacji oraz sterylizacji narzędzi a co za tym idzie, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia lekarzy, personelu medycznego oraz pacjentów co jest absolutnym priorytetem. Rozprzestrzenianie się wirusa można zatrzymać dzięki przeprowadzeniu pełnego procesu oczyszczania i sterylizacji w prawidłowy oraz zgodny z zaleceniami sposób. Jest to szczególnie istotne nie tylko w gabinetach dentystycznych ale także domach opieki czy zakładach kosmetycznych, w których to pacjenci są szczególnie narażeni na obecną pandemię koronawirusa.

Euronda Pro System gwarantuje całkowitą ochronę oraz zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas całego procesu sterylizacji. Urządzenia z serii Euronda Pro System pozwalają na wprowadzenie zaawansowanego, skutecznego, wydajnego oraz powtarzalnego protokołu sterylizacji do gabinetów stomatologicznych i ośrodków zdrowia. Umożliwia to usprawnienie oraz lepszą organizację pracy w przychodniach. Dodatkowo minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas obsługi urządzeń przez operatora, zmniejszając jednocześnie czas i zużycie energii potrzebnych do przeprowadzenia procesu co znacznie obniża koszty. Ponadto Euronda oferuje szereg możliwości ewidencji dla pełnego spektrum procesów oraz poszczególnych faz od dezynfekcji i sterylizacji po czynności pakowania w wersjach papierowej lub cyfrowej.

Kontrola i ewidencja procesu dezynfekcji gwarantuje bezpieczeństwo zarówno operatorów i lekarzy ale przede wszystkim leczonych pacjentów. Proces kontroli i ewidencji może być z jednej strony ważnym tzw. “elementem dowodowym” dla lekarza w przypadku sporu prawnego, natomiast z drugiej strony ma służyć przede wszystkim pacjentom jako “gwarancja” dająca pewność, że poszczególne etapy procesu sterylizacji oraz pakowania zostały wykonane prawidłowo.

Na podstawowe elementy pełnego procesu dekontaminacji i sterylizacji składają się termodezynfektor oraz autoklaw. Zapewniają one dokładne oczyszczenie, dezynfekcję termiczną oraz sterylizację narzędzi. Termodezynfektor Eurosafe 60 wstępnie oczyszcza, dokładnie myje, płucze, dezynfekuje termicznie i suszy w jednym pełnym cyklu, eliminując potrzebę ręcznego mycia narzędzi co zmniejsza ryzyko potencjału zakaźnego COVID-19. Tutaj cały proces odbywa się bez udziału operatora i jest w pełni zautomatyzowany. Eurosafe 60 może być używany do dezynfekcji różnych przyrządów, nie tylko w gabinetach stomatologicznych.

Należy również pamiętać, iż czyszczenie ręczne wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia operatora. Jeśli do tego dojdzie, cały proces sterylizacji zostaje unieważniony.

Maski chirurgiczne NIE mogą być sterylizowane

Maski chirurgiczne są jednorazowym wyrobem medycznym klasy I. Sterylizacja masek jest niewskazana ale również nierozsądna, ponieważ cały proces poddaje maskę dużym naprężeniom. Zmienia to strukturę materiału, z którego składa się filtr antybakteryjny oraz filtr cząsteczek stałych co znacząco wpływa na skuteczność ich działania.

Sterylizacja półmasek FFP2/FFP3 w autoklawie

Każdy sterylny wyrób medyczny może być poddany procesowi sterylizacji przy użyciu autoklawów firmy Euronda. Specyfikacja Euronda w odniesieniu do masek FFP2/FFP3:

 • Półmaski FFP2 dystrybuowane obecnie przez firmę Euronda są jednorazowe bez możliwości ponownego użycia.
 • Półmaski FFP2/FFP3 nie mogą być sterylizowane, chyba że jest to wyraźnie określone w karcie katalogowej producenta. W przeciwnym razie Euronda nie zaleca sterylizacji oraz ponownego użycia półmasek FFP2/FFP3.

Sterylizacja narzędzi medycznych w autoklawie

W świetle obecnej pandemii koronawirusa ważną kwestią jest zwracanie szczególnej uwagi na proces sterylizacji, zapewniający pełną skuteczność przeciw COVID-19. Dotychczasowa procedura sterylizacji nie musi być zmieniana ani modyfikowana, warto jednak skoncentrować się na następujących aspektach podczas pracy w gabinecie:

 • Należy zadbać aby strefa pomieszczeń, w których wykonuje się proces sterylizacji była całkowicie oddzielona od obszarów sterylnych;
 • Podczas pracy, operatorzy oraz cały personel medyczny muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież i sprzęt ochronny;
 • Faza dekontaminacji musi być przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Obejmuje to całkowite zanurzenie narzędzi w detergencie enzymatycznym w celu usunięcia patogennych organizmów występujących na ich powierzchni;
 • Należy w jak największym stopniu ograniczyć ręczne mycie narzędzi na poczet mechanicznego oczyszczania ich powierzchni w myjkach ultradźwiękowych lub w termodezynfektorach, zapewniających większą precyzję procesu oraz
  bezpieczeństwo dla operatora;
 • Gabinety stomatologiczne powinny być wyposażone w termodezynfektor w celu ograniczenia styczności z zainfekowanymi narzędziami przez operatora;
 • Należy dokładnie sprawdzać wskaźnik chemiczny na rękawach do sterylizacji, aby upewnić się że cały proces został przeprowadzony w prawidłowy sposób;
 • Po każdym tygodniu pracy należy sprawdzać liczbę cykli sterylizacji wykonywanych przy użyciu autoklawu w celu oceny zasadności pozyskania drugiego urządzenia dla zapewnienia prawidłowej ilości wsadów nie przekraczającej możliwości sprzętowych. Dodatkowo zalecane jest aby każdorazowo upewnić się, że autoklaw pracuje we właściwy sposób, nawet jeśli poddawany jest okresowej konserwacji.
 • Należy codziennie wykonywać test próżniowy, test Helix lub test Bowie & Dick do oceny zdolności przenikania pary w komorze autoklawu.

Kategorie

Top