Protokół
sterylizacji

Proces sterylizacji

10 podstawowych kroków dezynfekcji i sterylizacji

Sterylizacja jest czynnością niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta leczonego w gabinecie. Proces sterylizacji składa się z 10 etapów:

1) POBIERANIE: obejmuje proces zmniejszania obciążenia mikrobiologicznego w celu uniknięcia ryzyka zakażenia przez operatorów. Wszystkie wykorzystane narzędzia należy przenieść e do strefy sterylizacji przy użyciu środków ochrony indywidualnej.

2) DEKONTAMINACJA: jest to obowiązkowa procedura, która obejmuje całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze dezynfekującym w celu usunięcia obecnych na nich mikroorganizmów chorobotwórczych.

3) MYCIE CZY TERMODEZYNFEKCJA?

3.A1) MYCIE RĘCZNE LUB ULTRADŹWIĘKOWE: mycie ręczne polega na szczotkowaniu narzędzi wodą i niekorozyjnym detergentem w celu ich wyczyszczenia. Mycie mechaniczne polega na wykorzystaniu zbiorników ultradźwiękowych, które umożliwiają fizyczny i chemiczny rozkład zanieczyszczeń bakteryjnych. Mycie mechaniczne jest lepszym rozwiązaniem niż mycie ręczne, ponieważ zmniejsza ryzyko wypadków z udziałem operatorów. Zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków zapewniają dokładniejsze czyszczenie wyrobu medycznego, zwłaszcza tych jego części, które są trudne do wyczyszczenia podczas mycia ręcznego.

3.A2) PŁUKANIE: polega na umyciu narzędzi pod bieżącą wodą w celu usunięcia wszelkich pozostałości detergentu.

3.A3) SUSZENIE: jest to procedura, którą można przeprowadzić za pomocą ściereczek papierowych lub tkaninowych, które nie pozostawiają włosków. W przypadku niektórych narzędzi preferowane jest użycie pistoletu na sprężone powietrze.

3.B) TERMODEZYNFEKCJA

Termodezynfekcja umożliwia przeprowadzenie mycia wstępnego, mycia, płukania i suszenia w jednym cyklu, eliminując potrzebę ręcznego czyszczenia i gwarantując doskonałe, szybkie wyniki przy zredukowanym ryzyku dla operatora. Na proces termodezynfekcji składa się połączone działanie detergentów, temperatury i czasu.

4) KONTROLA I KONSERWACJA: wyroby medyczne należy sprawdzić pod względem czystości i zapewnienia oraz tego, czy znajdują się w nienaruszonym stanie. Narzędzia wymagające konserwacji powinny być smarowane produktami rozpuszczalnymi w wodzie.

5) PAKOWANIE: po kontroli narzędzia są pakowane. Opakowanie gwarantuje sterylność narzędzia do czasu następnego użycia.

6) STERYLIZACJA: zapakowane narzędzia są umieszczane w autoklawie, który uwalnia parę w temperaturze 121°C lub maksymalnie do 134°C. Etap ten służy wyeliminowaniu wszystkich żywych form drobnoustrojów, w tym zarodników i grzybów.

7.A) ŚLEDZENIE: proces umożliwia śledzenie skuteczności urządzenia i wyników kontroli. Polega on na wyraźnym zaznaczeniu na kopertach informacji dotyczących: dnia sterylizacji, użytego autoklawu, rodzaju przeprowadzonego cyklu, kolejnego numeru, wyniku, operatorów przeprowadzających daną czynność i daty ważności przewidzianej w wewnętrznym protokole sterylizacji.

7.B) IDENTYFIKOWALNOŚĆ: etap ten służy do odtworzenia ścieżki sterylizacji, jaką przebyły narzędzia. Polega ona na umieszczaniu wszystkich dokumentów związanych z etapem sterylizacji w specjalnym rejestrze, dzięki czemu są one zawsze dostępne dla operatorów.

8) PRZECHOWYWANIE: ma na celu przechowywanie wysterylizowanego narzędzia w optymalnych warunkach przez czas określony w protokole sterylizacji.

9) KONTROLE OKRESOWE: ten krok dotyczy pewnych kontroli, które należy przeprowadzać w celu zapewnienia poprawnej sterylizacji. Powierzchnię sterylizacji i datę na wysterylizowanych opakowaniach należy sprawdzać codziennie. Zaleca się przeprowadzanie testów w następujących odstępach czasu:

  • Codziennie: test próżniowy (czyli „Vacuum Test”)
  • Codziennie: Test penetracji pary dla otworów i wgłębień (czyli „Helix Test”) i/lub wsadu porowatego (tj. „Bowie & Dick Test”)
  • W każdym cyklu: test parametrów cyklu
  • Co miesiąc: test kontroli szczelności zgrzewu (tj. „Euroseal Check Test”)

10) KONSERWACJA URZĄDZEŃ: urządzenia należy okresowo konserwować zgodnie z instrukcją obsługi. Konserwacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel wskazany przez producenta.

Przestrzeganie 10 kroków prawidłowego procesu sterylizacji gwarantuje bezpieczeństwo personelu gabinetu stomatologicznego i pacjentów.

Kategorie

Top