Sterylizacja

Sterylizacja

Jej celem jest wyeliminowanie wszystkich żywych form drobnoustrojów, zarówno patogennych, jak i niepatogennych, w tym zarodników i grzybów. Proces sterylizacji musi spełniać wymogi normy EN 17665-1 i być zgodny z protokołami producenta. Wszystkie autoklawy Euronda Pro System oferują najwyższą skuteczność i łatwość obsługi, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz kompletny system identyfikowalności.

Download

. Pro System katalog

Autoklawy

Wszystkie autoklawy z serii Pro System zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały filozofię marki Euronda: nieustanny postęp innowacji w zakresie ochrony stomatologów, asystentów i pacjentów na całym świecie.

Systemy uzdatniania wody

Do prawidłowego działania autoklawów klasy B oraz wszystkich innych urządzeń Euronda Pro System konieczne jest stosowanie wody demineralizowanej. W związku z tym niezbędne jest posiadanie skutecznego narzędzia do uzdatniania wody: czysta woda zapewnia optymalną i stałą wydajność urządzeń, wydłużając przy tym ich żywotność

Testy kontrolne

Testy mają na celu zapewnić prawidłowe działanie autoklawu, a co za tym idzie zagwarantować doskonałą sterylność narzędzi. Należy je przeprowadzać systematycznie, zgodnie z wewnętrznym protokołem gabinetu.

Identyfikowalność i łączność

System identyfikowalności umożliwia weryfikację informacji potwierdzających sterylność narzędzia poprzez oznaczenie na pakietach następujących danych: data sterylizacji, autoklaw użyty do sterylizacji elementu, rodzaj przeprowadzonego cyklu, numer seryjny cyklu, numer porządkowy, wynik cyklu, operator wykonujący cykl oraz data ważności przewidziana w wewnętrznym protokole sterylizacji.

Top