Strefa sterylizacji

Sterylizatornia w gabinecie stomatologicznym

Projektowanie, konfiguracja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym

Sterylizatornia odgrywa kluczową rolę w organizacji przestrzeni gabinetu stomatologicznego, zarówno pod względem bezpieczeństwa operatorów i pacjentów, jak i operatywności personelu oraz powodzenia procesów sterylizacji.

Podczas gdy w przeszłości był to obszar często ograniczony do prowizorycznych pomieszczeń, małych szafek lub mieścił się wręcz w obrębie gabinetu stomatologicznego, dziś sterylizatornia musi być zorganizowana w większych, bardziej uporządkowanych i lepiej usytuowanych przestrzeniach w strukturze i organizacji pracy gabinetu.

W niniejszym artykule podsumowujemy minimalne wymagania strukturalne i technologiczne określone w przepisach dotyczących zdrowia, wraz z praktycznymi poradami dotyczącymi wyposażenia, organizacji i wykorzystania przestrzeni pomieszczenia oraz jego podziału na poszczególne strefy.

Gabinet stomatologiczny: organizacja przestrzeni i wyposażenie

Idealna lokalizacja sterylizatorni powinna spełniać dwa ważne wymogi zdrowotne i funkcjonalne:

 • Znajdować się blisko i w jednakowej odległości od obszarów roboczych, tak aby maksymalnie skrócić drogę pokonywaną przez personel w celu przyniesienia narzędzi do sterylizacji
 • Ograniczenie możliwości krzyżowania się przepływu personelu z przepływem pacjentów wchodzących lub wychodzących z gabinetów

Sterylizatornia, nawet jeśli nie przewiduje stałej obecności operatorów, jest nadal przestrzenią wrażliwą, zarówno ze względu na możliwe stłoczenie personelu, jak i na szczególną funkcję, którą pełni i dlatego też powinna mieć cechy gwarantujące bezpieczeństwo i odpowiednią jakość środowiska pracy.

W przypadku braku okien musi być wyposażona w system wymuszonego obiegu powietrza, aby zapewnić jego wymianę i zapobiec osiąganiu wysokich temperatur, również ze względu na obecność sprzętu i urządzeń, które wydzielają ciepło.

Niezbędna jest również odpowiednia wentylacja, ponieważ stosowane produkty do dezynfekcji są potencjalnie toksyczne.

Wielkość pomieszczenia zależy oczywiście od liczby pomieszczeń zabiegowych, liczby pacjentów leczonych w gabinecie, a tym samym od ilości narzędzi do sterylizacji i liczby wymaganych autoklawów. Na etapie projektowania optymalny układ mebli powinien w każdym przypadku odpowiadać kształtem literze U lub L, aby zapewnić większą przestrzeń roboczą i ograniczyć ruchy operatorów.

Minimalne wymagania dla gabinetów stomatologicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi sterylizacji w gabinecie stomatologicznym, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta i operatorów, wszystkie placówki stomatologiczne muszą przestrzegać pewnych minimalnych wytycznych strukturalnych i technologicznych dotyczących dekontaminacji, czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu.

Są to minimalne wymagania, jakie powinno spełniać pomieszczenie:

 1. Oddzielenie strefy brudnej i czystej za pomocą zmywalnych blatów roboczych
 2. Wanienka dekontaminacyjna
 3. Wanienka do sterylizacji na zimno
 4. Zlew
 5. Zbiornik ultradźwiękowy lub myjka do narzędzi
 6. Zgrzewarka termiczna lub użycie worków samouszczelniających.
 7. Autoklaw parowy klasy B z pompą wytwarzającą próżnię frakcyjną zgodny z normą UNI EN, najlepiej wyposażony w drukarkę do certyfikacji cykli sterylizacji.

Sterylizatornia: 4 strefy

Warto pamiętać, że w sterylizatorni zawsze należy stosować środki ochrony indywidualnej (ŚOI), aby zapobiec zakażeniom krzyżowym spowodowanym kontaktem pośrednim.

Do większości zakażeń dochodzi podczas manipulowania narzędziami w procesie czyszczenia i dezynfekcji, dlatego ogół procesu wymaga najwyższego poziomu ochrony. Sprzęt ochronny obejmuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, rękawiczki (jednorazowa para wykonana z lateksu lub nitrylu i druga para specjalnych grubszych rękawiczek na wierzchu), maseczka, czepek i wodoodporny fartuch.

W sterylizatorni należy również rozróżnić i zapewnić cztery określone strefy w zależności od przepływu i rodzaju zabiegu, jakim poddawane są narzędzia.

 • Strefa pobierania, czyszczenia i dezynfekcji. W powyższej strefie bardzo ważne jest ograniczenie manipulowania narzędziami do minimum. Dostępna musi być jedna lub dwie wanienki do mycia i kilka pojemników do przechowywania niezbędnych produktów do dezynfekcji narzędzi, szczotka z długim uchwytem do czyszczenia narzędzi oraz papier z włókna celulozowego do późniejszego suszenia. W tym miejscu należy również umieścić zbiornik ultradźwiękowy lub sprzęt do termodezynfekcji.
 • Strefa pakowania i zgrzewania. W tej strefie powinna być dostępna zgrzewarka i rolki do pakowania. Jeśli zgrzewarka nie drukuje daty pakowania, dla pewności powinien być dostępny ręczny datownik. Testy, które będą wykorzystywane, powinny być również przechowywane w tej strefie.
 • Strefa sterylizacji. W tej strefie powinien znajdować się autoklaw typu B, a także destylator wody lub system uzdatniania wody dla autoklawu.
 • Strefa przechowywania i dystrybucji.

Strefa brudna i strefa czysta: przepływy i organizacja narzędzi

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zdrowia sterylizatornia musi być podzielona na dwie strefy, tj.: „czystą” i „brudną”.

Podział ten oznacza, że zanieczyszczone narzędzia muszą trafić do strefy zbiórki, w którym należy stosować ogół ŚOI.

Po zakończeniu procesu sterylizacji będziemy musieli wyjąć zapakowane narzędzia przy użyciu zwykłych czystych rękawiczek lateksowych, aby nie zanieczyścić torebek ponownie. Oczywiście materiał nie powinien być ponownie umieszczany w obrębie strefy brudnej sterylizacji. Materiał należy umieszczać w jednej strefie, a następnie zwracać poprzez inną strefę (strefa wejścia materiału skażonego i strefa wyjścia materiału sterylnego).

Skutecznym sposobem na usprawnienie procesu sterylizacji jest zainwestowanie w urządzenia, które mogą zautomatyzować te procedury. Pozwoli to później zaoszczędzić pieniądze poprzez zminimalizowanie czasu i błędów popełnianych podczas sterylizacji.

Zintegrowany i kompleksowy protokół sterylizacji

ProSystem to linia maszyn i urządzeń, które obejmują wszystkie etapy cyklu sterylizacji, od czyszczenia i dezynfekcji po zgrzewanie, pakowanie narzędzi oraz samą sterylizację.

Dzięki linii Pro System, Euronda prezentuje i organizuje nowe podejście do etapów sterylizacji w jednym, spójnym i zintegrowanym systemie, który łączy różne procedury i urządzenia we wspólnym celu tj.: zapewnienia skutecznego i bezpiecznego protokołu.

Spójne korzystanie z Pro System w rzeczywistości prowadzi do powstania protokołu, który pozwala:

 • zautomatyzować i skutecznie zorganizować pracę
 • zminimalizować możliwość wystąpienia błędu ludzkiego
 • zredukować czas, zużycie energii i wydatki
 • zwiększyć kontrolę nad danymi procesowymi
 • spełniać wszystkie wymogi prawne
 • zagwarantować najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa.

Kategorie

Top