Znaczenie pakowania

18/05/2021

Znaczenie pakowania

Znaczenie pakowania w gabinecie stomatologicznym

System bariery sterylnej i norma UNI EN ISO 11607

W procesie sterylizacji każdy etap ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby cały protokół był przeprowadzany prawidłowo i skutecznie. Dobrze wykonane opakowanie i zgrzew pomagają zapewnić i zachować bezpieczeństwo narzędzi i wszystkich osób przebywających w gabinecie, od operatorów po pacjentów.

Zgodnie z protokołem sterylizacji po fazie mycia i dekontaminacji każdy przyrząd i materiał medyczny musi zostać zapakowany.

Pakowanie jest w rzeczywistości fazą wstępną sterylizacji i polega na umieszczeniu wyrobów medycznych w jednorazowym opakowaniu (System Bariery Sterylnej – SBS), którego charakterystykę określa norma UNI EN ISO 11607-1.

Celem pakowania jest zatem umożliwienie sterylizacji, zapewnienie ochrony fizycznej i utrzymanie sterylności wyjałowionych narzędzi do czasu ich następnego użycia.

Torebki i rękawy do sterylizacji narzędzi stomatologicznych

W zakresie pakowania norma wymaga, aby wyroby były zapakowane i sterylizowane w opakowaniach jednorazowych zapewniających aseptyczność danego materiału. Zgrzewanie można wykonywać na torebkach papierowo-foliowych lub na arkuszach papieru medycznego. Najczęściej spotykane torebki i rękawy papierowe to:

  • torebki płaskie
  • torebki z fałdą
  • rękawy płaskie
  • rękawy z fałdą
  • torebki samoklejące

Torebki samoklejące zawierają klej i nie wymagają zgrzewania. Ich użycie, choć szybsze, jest często mniej skuteczne i pozostawia więcej miejsca na ludzkie błędy, a zatem nie jest zalecane. Uzyskanie jak najlepszego zgrzewu jest bardzo istotne. Ponadto szerokość zgrzewu nie może być mniejsza niż 6 mm, a rozmiar torebki musi być na tyle duży, aby zawarty w niej materiał nie zajmował więcej niż 3/4 jej całkowitej objętości.

Pakowanie i identyfikowalność w procesie sterylizacji

Oprócz zagwarantowania i zachowania sterylności narzędzi po sterylizacji, przepisy dotyczące pakowania przewidują również system etykietowania i identyfikowalności, który ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania, kontroli i funkcjonowania gabinetu. Każde opakowanie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane operatora, który przeprowadził sterylizację;
  • numer cyklu sterylizacji wskazany na autoklawie;
  • data pakowania;
  • termin ważności wynoszący 30 dni od daty pakowania, o ile producent nie określił inaczej, tak jak w przypadku rękawów i torebek Eurosteril®.

Jeśli chodzi o datę ważności, rękawy i torebki Eurosteril® przechowywane w czystym, wolnym od kurzu środowisku, w temperaturze od +5 do +30°C przy wilgotności względnej <50% i nie narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, zachowują sterylność przez 6 miesięcy.

Dane te są niezbędne do pełnego i prawidłowego śledzenia procesu, ponieważ dostarczają informacji, które identyfikują i potwierdzają wysterylizowany materiał, przeprowadzony proces sterylizacji i datę ważności, a następnie wskazują również, u którego pacjenta i kiedy zostanie on użyty.

To właśnie dlatego tak ważne jest prawidłowe pakowanie i zgrzewanie przyrządów stomatologicznych, które stanowią etap przygotowawczy do całego procesu sterylizacji. Prawidłowe pakowanie jest gwarancją skuteczności, identyfikowalności i przechowywania wyjałowionych wyrobów medycznych, utrzymując narzędzia w optymalnych warunkach bezpieczeństwa do chwili ich ponownego użycia.

Po zapakowaniu narzędzi kolejną bardzo istotną czynnością jest zgrzewanie. Oto link do drugiej części artykułu, która została poświęcona zastosowaniu zgrzewarek w procesie sterylizacji.

Categories

Top

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close