Znaczenie pakowania

18/05/2021

Znaczenie pakowania

Znaczenie pakowania w gabinecie stomatologicznym

System bariery sterylnej i norma UNI EN ISO 11607

W procesie sterylizacji każdy etap ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby cały protokół był przeprowadzany prawidłowo i skutecznie. Dobrze wykonane opakowanie i zgrzew pomagają zapewnić i zachować bezpieczeństwo narzędzi i wszystkich osób przebywających w gabinecie, od operatorów po pacjentów.

Zgodnie z protokołem sterylizacji po fazie mycia i dekontaminacji każdy przyrząd i materiał medyczny musi zostać zapakowany.

Pakowanie jest w rzeczywistości fazą wstępną sterylizacji i polega na umieszczeniu wyrobów medycznych w jednorazowym opakowaniu (System Bariery Sterylnej – SBS), którego charakterystykę określa norma UNI EN ISO 11607-1.

Celem pakowania jest zatem umożliwienie sterylizacji, zapewnienie ochrony fizycznej i utrzymanie sterylności wyjałowionych narzędzi do czasu ich następnego użycia.

Torebki i rękawy do sterylizacji narzędzi stomatologicznych

W zakresie pakowania norma wymaga, aby wyroby były zapakowane i sterylizowane w opakowaniach jednorazowych zapewniających aseptyczność danego materiału. Zgrzewanie można wykonywać na torebkach papierowo-foliowych lub na arkuszach papieru medycznego. Najczęściej spotykane torebki i rękawy papierowe to:

  • torebki płaskie
  • torebki z fałdą
  • rękawy płaskie
  • rękawy z fałdą
  • torebki samoklejące

Torebki samoklejące zawierają klej i nie wymagają zgrzewania. Ich użycie, choć szybsze, jest często mniej skuteczne i pozostawia więcej miejsca na ludzkie błędy, a zatem nie jest zalecane. Uzyskanie jak najlepszego zgrzewu jest bardzo istotne. Ponadto szerokość zgrzewu nie może być mniejsza niż 6 mm, a rozmiar torebki musi być na tyle duży, aby zawarty w niej materiał nie zajmował więcej niż 3/4 jej całkowitej objętości.

Pakowanie i identyfikowalność w procesie sterylizacji

Oprócz zagwarantowania i zachowania sterylności narzędzi po sterylizacji, przepisy dotyczące pakowania przewidują również system etykietowania i identyfikowalności, który ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania, kontroli i funkcjonowania gabinetu. Każde opakowanie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane operatora, który przeprowadził sterylizację;
  • numer cyklu sterylizacji wskazany na autoklawie;
  • data pakowania;
  • termin ważności wynoszący 30 dni od daty pakowania, o ile producent nie określił inaczej, tak jak w przypadku rękawów i torebek Eurosteril®.

Jeśli chodzi o datę ważności, rękawy i torebki Eurosteril® przechowywane w czystym, wolnym od kurzu środowisku, w temperaturze od +5 do +30°C przy wilgotności względnej <50% i nie narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, zachowują sterylność przez 6 miesięcy.

Dane te są niezbędne do pełnego i prawidłowego śledzenia procesu, ponieważ dostarczają informacji, które identyfikują i potwierdzają wysterylizowany materiał, przeprowadzony proces sterylizacji i datę ważności, a następnie wskazują również, u którego pacjenta i kiedy zostanie on użyty.

To właśnie dlatego tak ważne jest prawidłowe pakowanie i zgrzewanie przyrządów stomatologicznych, które stanowią etap przygotowawczy do całego procesu sterylizacji. Prawidłowe pakowanie jest gwarancją skuteczności, identyfikowalności i przechowywania wyjałowionych wyrobów medycznych, utrzymując narzędzia w optymalnych warunkach bezpieczeństwa do chwili ich ponownego użycia.

Po zapakowaniu narzędzi kolejną bardzo istotną czynnością jest zgrzewanie. Oto link do drugiej części artykułu, która została poświęcona zastosowaniu zgrzewarek w procesie sterylizacji.

Kategorie

Top