Znaczenie papieru medycznego

25/01/2022

Znaczenie papieru medycznego w procesie sterylizacji

Dlaczego warto wybrać rękawy i torebki Eurosteril®

Pakowanie jest jednym ze wstępnych etapów sterylizacji i polega na umieszczeniu wyrobów medycznych w jednorazowym opakowaniu (System Bariery Sterylnej – SBS), którego charakterystykę określa norma UNI EN ISO 11607-1.

 

Protokół sterylizacji przewiduje, że po fazie mycia i dekontaminacji, każde narzędzie i wyrób medyczny muszą być umieszczone w SBS, aby zachować sterylność do następnego użycia. System bariery sterylnej jest niezbędny do zapewnienia bariery mikrobiologicznej i bezpieczeństwa sterylizowanych wyrobów medycznych w czasie, a tym samym ochrony i zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób w gabinecie, od operatorów po pacjentów.

 

Sterylny bariery sterylnej może mieć postać pojemnika, torebki lub papieru medycznego. Musi on być dostosowany do metody sterylizacji (tlenek etylenu, napromieniowanie lub para wodna) oraz do rodzaju i wagi wyrobów medycznych. Pakowanie przedmiotów i urządzeń przeznaczonych do sterylizacji:

  • ma na celu zachowanie sterylności materiału poddanego procesowi do czasu użycia;
  • musi umożliwiać penetrację i kontakt czynników sterylizujących z powierzchnią przedmiotów;
  • musi ograniczać ryzyko zanieczyszczenia zawartości przy otwieraniu.

 

W przypadku sterylizacji parą wodną najczęściej stosowanym systemem bariery sterylnej w sektorze stomatologicznym są torebki i rolki papierowo-foliowo-polimerowe (polietylenowe/polipropylenowe).

Charakterystyka i funkcje papieru medycznego

Torebki i rolki sterylizacyjne powstają z połączenia trzech materiałów: papieru medycznego, polipropylenu, który uszczelnia rolkę i torebkę, oraz polietylenu, który działa jak bariera. Dwie folie z tworzywa sztucznego są ze sobą połączone: polipropylenowa od wewnątrz i polietylenowa od zewnątrz. Na rynku dostępne są różne rozmiary i formaty tych systemów barierowych (torebki/rolki płaskie lub z fałdami, torebki termozgrzewalne), wszystkie z nich posiadają 2 lub 3 zgrzewy boczne i procesowe wskaźniki chemiczne, pozwalające na szybkie odróżnienie produktów wysterylizowanych od produktów niewysterylizowanych.

Papier medyczny używany do produkcji rolek i torebek sterylizacyjnych jest materiałem o krytycznym znaczeniu, ponieważ pełni podwójną funkcję – przepuszcza czynnik sterylizujący podczas procesu sterylizacji i utrzymuje sterylność po sterylizacji.
Istnieje szereg cech technicznych, które określają jakość i wydajność papieru medycznego, a tym samym mają bezpośredni wpływ na zdolność torebek i rolek do zachowania sterylności przez długi czas:

Porowatość

Musi być dobrze wyważona, aby umożliwić sterylizację narzędzi wewnątrz torebki i jednocześnie chronić je przed bakteriami. Papier medyczny musi umożliwiać skuteczne odprowadzanie powietrza i szybsze przenikanie pary;

Wielkość porów

Wielkość porów ma kluczowe znaczenie dla właściwości barierowych papieru, małe pory są ważne dla bezpieczeństwa produktu i przyczyniają się do wydłużenia okresu przechowywania instrumentów;

Odporność na rozdarcie

Określa siłę potrzebną do otwarcia torebki, minimalizując ryzyko jej rozdarcia;

Wytrzymałość na rozerwanie na mokro i na sucho (Wet & Dry Burst strength)

Narzędzia nie mogą mieć możliwości rozdarcia papieru torebki, nawet gdy papier jest nasączony wodą powstałą w wyniku działania pary z autoklawu lub podczas sterylizacji. Papier musi być wystarczająco mocny, aby wytrzymać proces, przechowywanie i transport;

Wytrzymałość na rozciąganie w warunkach mokrychi suchych (Wet & Dry Tensile strength)

Wytrzymałość papieru na rozciąganie jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa torebki i jej zawartości w warunkach mokrych i suchych. Wytrzymałość na rozciąganie to maksymalne naprężenie, jakie próbka papieru może wytrzymać podczas rozciągania lub ciągnięcia przed rozerwaniem;

Absorpcja wody

Zdolność do wchłaniania wody jest niezbędna do utrzymania szczelności i ochrony opakowania;

Odporność na wodę

Czas potrzebny do nasycenia papieru przez krople bez utraty wytrzymałości;

Chropowatość powierzchni

Powierzchnia papieru decyduje o jego wyglądzie i możliwościach zadrukowania. Ta cecha jest bardzo ważna, gdy opakowanie zawiera instrukcję obsługi wydrukowaną bezpośrednio na torebce;

PH

Papier o niskim PH może wchodzić w reakcje z opakowanymi instrumentami. Może również zmienić kolor

Zawartość chlorków i siarczanów

Dodatki chemiczne wpływają na kwasowość papieru, co z kolei może mieć wpływ na powłokę, tusz drukarski i sam produkt;

Barwniki fluorescencyjne

środki takie jak wybielacze optyczne do wybielania papieru są zabronione w opakowaniach medycznych ze względu na wysokie ryzyko skażenia toksycznego. Ich obecność jest łatwo wykrywalna przy użyciu lampy UV;

Rolki i torebki Eurosteril® są produkowane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 i normą EN 868-5. Dzięki wysokiej jakości surowców, w tym papieru medycznego, oraz technologii produkcji, rolki i torebki Euronda® gwarantują sterylność zawartości do 6 miesięcy od daty produkcji w odpowiednich warunkach przechowywania oraz po walidacji procesu sterylizacji i zgrzewania.

Kategorie

Top